Jogi nyilatkozat

A PromoGroup.hu webszájton található tartalom az promoGroup Kft. szellemi tulajdona.

Az PromoGroup fenntart minden, a lap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történô másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A laphoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.

A PromoGroup elôzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. A lap tartalmának egyes részeit - kizárólag saját felhasználás céljából - merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történô tárolására, letölthetôvé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

A PromoGroup oldalai teljes egészében, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzôi jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá a PromoGroup elôzetes írásbeli engedélye nélkül a lap tartalmát tükrözni, azaz technikai mûvelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.

A jogosulatlan felhasználás büntetô- és polgári jogi következményeket von maga után. Az PromoGroup követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

Az PromoGroup.hu domainnév, valamint az "PromoGroup.hu" név szerzôi jogi védelmet élvez, védjegyoltalomban részesül, felhasználása - a hivatkozás kivételével - kizárólag az PromoGroup elôzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetsé